Drgawki niepadaczkowe u psów – jak je rozpoznać i leczyć?

Hook: Czy wiesz, że drgawki niepadaczkowe u psów są częstym problemem zdrowotnym? Dowiedz się, jak je rozpoznać i leczyć.

Wprowadzenie: Psy to nasze najlepsze przyjaciółki i członkowie rodzin. Chcemy, aby były one zdrowe i szczęśliwe. Jednak psy mogą cierpieć na różne choroby, w tym na drgawki niepadaczkowe. Drgawki niepadaczkowe u psów to stan, w którym dochodzi do napadu drgawek bez wyraźnego powodu neurologicznego lub metabolicznego. Napady te mogą mieć różne objawy, od subtelnych do bardziej widocznych. W niniejszym artykule omówimy objawy drgawek niepadaczkowych u psów, a także sposoby ich rozpoznania i leczenia.

Objawy drgawek niepadaczkowych u psów

Objawy drgawek niepadaczkowych u psów mogą się różnić w zależności od przyczyny napadu. Najczęstsze objawy obejmują:

 • Nagłe trudności w poruszaniu się
 • Nagła utrata przytomności
 • Tiki mięśniowe
 • Utrata kontroli nad kończynami
 • Utrata orientacji w czasie i przestrzeni
 • Utrata świadomości
 • Napady padaczek

Jeśli Twój pies ma napady drgawkowe, ważne jest, aby skonsultować się z weterynarzem, aby określić przyczynę napadu.

Jak rozpoznano drgawki niepadaczkowe u psów?

Aby postawić diagnozę drgawek niepadaczkowych u psów, weterynarze musza przeanalizować historię medyczną psa oraz wykonać serię badań diagnostycznych. Badania te mogą obejmować:

 • Badanie krwi i moczu.
 • Tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI).
 • Elektroencefalogram (EEG).
 • Badanie oka.

.

Weterynarze mogą również zalecić test genetyczny lub test alergenowy, aby określić przyczynę napadu. Po postawieniu diagnozy weterynarze mogą zalecić leczenie farmakologiczne lub inne metody leczenia.

Leczenie drgawek niepadaczkowych u psów

Leczenie drgawek niepadaczkowych u psów może obejmować leczenie farmakologiczne lub inne metody terapii. Leki stosowane w leczeniu drgawek obejmują benzodiazepiny, barbiturany i leki przeciwdrgawkowe. Inne metody terapii obejmują dietoterapię, akupunkturę i terapię światłem lasera. Ważne jest, aby skonsultować się z weterynarza w celu określenia optymalnego planu leczenia dla Twojego psa.

Podsumowanie

Drgawki niepadaczkowe u psów to stan, w którym dochodzi do napadu drgawkowego bez wskazania neurologicznego lub metabolicznego powodu. Objawami tych napadów są między innymi trudności w poruszanai siê, utrata orientacji w czasie i przesrtzeni oraz utrata świadomości. Aby postawić diagnoze weterynarze musza przeanalizować historiê medycznà psa oraz wykonaç seriê badañ diagnostycznych. Leczeniem mo¿e byç leczenie farmakologiczné lub inne metody terapii také jak dietoterapia czy akupunktura. Wa¿né jest skonsultowanie siê ze specjalistà weterynarii celem okreœlenia optymalneg planu leczenia dla Twojego psa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *