Krwawiące końcówki uszu u psa

Czy Twój pies ma krwawiące końcówki uszu? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Krwawienie z uszu jest dość częstym problemem u psów i może być wywołane przez wiele różnych czynników. W tym artykule omówimy przyczyny krwawienia z uszu u psów, a także sposoby leczenia tego stanu.

Hook

Krwawienie z uszu u psów może być wywołane przez wiele różnych czynników, od infekcji bakteryjnych po alergie. Dowiedz się, jak rozpoznać i leczyć krwawiące końcówki uszu u swojego psa.

Przyczyny krwawienia z uszu u psów

Krwawienie z uszu u psów może być wywołane przez szeroki zakres czynników. Najczęstsze przyczyny to:

 • Infekcje bakteryjne lub grzybicze: Infekcje bakteryjne lub grzybicze mogą powodować stany zapalne i obrzęk w uszach, co może prowadzić do krwawienia.
 • Alergie: Alergie na pokarm lub inne alergeny mogą powodować stany zapalne i obrzęk w uszach, co może prowadzić do krwawienia.
 • Urazy: Urazy mechaniczne, takie jak skaleczenia lub urazy głowy, mogą powodować krwawienie z uszu.
 • Choroby autoimmunologiczne: Choroby autoimmunologiczne, takie jak łuszczyca lub atopowe zapalenie skóry, mogą powodować stany zapalne i obrzęk w uszach, co może prowadzić do krwawienia.
 • Zaburzenia hormonalne: Zaburzenia hormonalne, takie jak niedoczynność tarczycy lub nadczynność nadnerczy, mogą powodować stany zapalne i obrzęk w uszach, co może prowadzić do krwawienia.

Objawy krwawienia z uszu u psów

Najbardziej oczywistym objawem krwawienia z uszu u psów jest widoczna krew. Możesz również dostrzec inne objawy, takie jak:

 • Swędzenie:
 • Bolesność:

  Wydzielina :

  < P >< P >< P >< P >< P >Mo ż e po ja wi ć si ę bia ł y , ż ó ł ty lu b br ą zo wo y wy dzie li na . < strong >Za chry pio ne sza czo ne : < p > < p > < p > < p > < p > < p > Uszy Two je go psi ka mog ą by ć cha ryp io ne sza czo ne . < strong >Za pa le ni e : < p > < p > < p > < p > Sk ó ra wo ok ó ł Two je go psi ka mo ż e by ć czer wo na , opu cha ta i po da wa ć ozn ak i sta nu zo pa la ne go . < strong >Obr ze m : < P >< P >< P > Sk ó ra wo ok ó ł Two je go psi ka mo ż e by ć opu cha ta , twar da i po da wa ć ozn ak i obr ze mu . < strong >N ie przy ja ny za pa ch : < P >< P > Mo ż esz od czu ć n ie przy ja ny , ostry za pa ch wo ok ó ł Two je go psi ka . < strong >U trud nio ne sł y sk ani e : < P >< P > Tw ó j pies mo ż e m ie ć trud no ś ci ze sł y sk ani em . Mo ż esz od czu ć , ż e Tw ó j pies ma trud no ś ci ze sł y sk ani em gdy m ó wi sz do n ie go .  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *