Regulamin

Treść
1. Właścicielem sklepu internetowego kraina-zwierzaka.pl jest firma Pełna Micha Artykuły Zoologiczne, ul. Życzliwa 16C/U5, 53-024 Wrocław
2. Zamówienia mogą składać jedynie pełnoletni użytkownicy:
a) zarejestrowani w serwisie, przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.kraina-zwierzaka.pl,
b) niezarejestrowani użytkownicy, przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.kraina-zwierzaka.pl c) telefonicznie. Klienci
dokonujący zamówienia według opcji b) i c) wyłączeni są z systemu lojalnościowego sklepu. Z
opcji c) nie mogą korzystać z opcji transportu za pobraniem.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi, w zależności od formy dostawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku produktu w magazynie termin ten może ulec wydłużeniu. O fakcie tym klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie bądź e-mailowo. Czas dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy.
4. W przypadku płatności z góry, przelewem kompletowanie zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania kwoty na naszym koncie.
5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego.
6. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, bądź zmian ich cen, bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników o tym fakcie.
7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie kraina-zwierzaka.pl wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i w przypadku rozpoczęcia realizacji transakcji nie ulegną zmianie.
8. Zamawiający jest zobligowany do podania adresu e-mail, numeru telefonu, celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia.
9. Dane osobowe użytkownika przekazywane są jedynie w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.
10. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej DPD.Możliwy jest odbiór własny w sklepie PEŁNA MICHA, Wrocław, ul.Życzliwa 16C/U5,53-024. Firmy świadczące usługi spedycyjne, są firmami niezależnymi od sklepu kraina-zwierzaka.pl. Usługi spedycyjne podlegają regulaminom spedytorów. Regulaminy dostępne są min. na stronach internetowych w.w. firm spedycyjnych.
11. Zapłata za towar uiszczana jest: z góry przelewem na konto sklepu, kartą płatniczą autoryzowaną on-line, lub gotówką przy odbiorze przesyłki. Wszystkie dostępne systemy płatności przedstawione są na stronie sklepu kraina-zwierzaka.pl.
12. Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta badź dystrybutora.
13. Każdy klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 10 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności (...)", Dz.U. Nr 22, poz. 271. Zwrot wszelkich towarów odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Podstawą uznania reklamacji jest oryginał paragonu lub faktury Vat. W przypadku ewentualnych reklamacji bądź zwrotów towaru należy skontaktować się ze sklepem drogą e-mailową bądź telefonicznie za pośrednictwem numeru infolinii sklepu podanej na stronie sklepu. Konieczne jest wówczas dostarczenie produktu na podany adres wraz z podaniem numeru zamówienia /dotyczy
towarów zakupionych do 24.12.2014 r./
14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora.
Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
15. Informacje zawarte na stronach nie są objęte jakąkolwiek gwarancją.
Oferowane produkty mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach sklepu.
16. Oferta ważna tylko na terenie Polski

17.Prawo do odstąpienia od umowy
1.Konsumentowi przysługuje na podstawie art.27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33,art.34 Prawa konsumenckiego.
2.Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr.2 do Prawa konsumenckiego np.na formularzu umieszczonym poniżej lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 

................................................       ......................, dn.
......................
................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ................. zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

..............................
podpis konsumenta 
4.Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy telefonicznie lub mailem.
5.Sprzedający niezwłocznie potwierdzi na e-mail otrzymane oświadczenie.
6.W przypadku odstąpienia od umowy,umowa uważana jest za niezawartą.
7.Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie,jednak nie póżniej niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
8.Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy,od której odstąpiłna własny koszt i ryzyko.
9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy.
10.Sprzedający niezwłocznie,nie póżniej niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane płatności,w tym koszty dostarczenia rzeczy.
11.Sprzedający zwraca zapłatę takim samym sposobem płatności jakiego użył Konsument.
12.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
13.Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
- w której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
- w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,której po otwarciu nie można zwrócić ze względów ochrony zdrowia lub higienicznych
- w której przedmiotem są rzeczy,które zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami